مزایای تابعیت ایالات متحده

مزایای بسیاری برای یک شهروند امریکایی وجود دارد. شهروندان امریکایی حق رأی دارند که غیر شهروندان ندارند. نه تنها شهروندان می توانند در انتخابات فدرال رأی بدهند، بلکه ایالات متحده حق رأی در انتخابات ایالتی و محلی را هم به شهروندان محدود کرده است. در برخی موارد، شهروندان از زمان پردازش سریعتر مهاجرت برای آوردن اعضای خانواده خود از خارج از کشور به ایالات متحده بهره مند می شوند. حتی افرادی که خارج از ایالات متحده متولد می شوند، معمولا با داشتن والدینی که شهروندان امریکایی باشند به صورت خودکار شهروند امریکایی محسوب می شوند. شهروندان همچنین از مزایای دسترسی به کمک های دولت ایالات متحده هنگام سفر به خارج از کشور نیز بهره مند می شوند. و با داشتن یک گذرنامه امریکایی، شهروندان امریکایی ممکن است برای سفر به کشورهای دیگری که با ایالات متحده موافقتنامه محلی دارند نیاز به اخذ روادید نداشته باشند. شهروندان دسترسی بیشتری به مشاغل فدرال دارند از آنجا که اکثر سازمان های دولتی کارکنان خود را مستلزم داشتن تابعیت می کنند. آنها همچنین دسترسی بیشتری به یکی از برجسته ترین آموزش های عالی در جهان دارند و می توانند به راحتی واجد شرایط نرخ شهریه دولتی در کالج ها و دانشگاه های دولتی بشوند. در نهایت، شهروندان همچنین شانس بیشتری برای تبدیل شدن به مقامات دفتری منتخب دارند چرا که تابعیت برای بسیاری از مقامات دفتری منتخب الزامی است.مزایای تابعیت امریکایی به طور خلاصه عبارتند از:

1-حق رأی

2-آوردن آسان تر اعضای خانواده به ایالات متحده

3-نوزادان شهروندان هم تبدیل به شهروند می شوند

4-دسترسی به نظام آموزش عالی ایالات متحده

5-امکان یافتن شغل های فدرال بیشتر

6-دسترسی به نظام بهداشت و درمان ایالات متحده