شرایط خرید خانه و اپارتمان و زمین در ایالات متحده امریکا


سوال : آیا برای خرید ملک در آمریکا باید حتما به آمریکا آمده باشیم؟ یا کارت سبز داشته 

باشیم؟ آیا ممکن است زمین ما را دولت امریکا غصب کند, چون ایرانی هستیم؟ یا به دلایل دیگر؟


جواب: به کلیه سوالات مطرح شده در بالا: خیر. برای خرید هرگونه ملکی در آمریکا اعم از تجاری یا مسکونی یا زمین, شما به هیچ گونه ویزایی در آمریکا احتیاج ندارید. سند مالکیت مطلق میتواند از طریق دفتر وکالت رسمی بازرسی شده و دفتر برای مالکیت با هزینه بسیار مختصر، بیمه مالکیت پیشنهاد کند. شرکت بیمه هم مالکیت زمین را تا سالها قبل برسی کرده و بیمه را صادر میکند. اگر اشکالی در سند باشد, شرکت بیمه, بیمه صادر نخواهد کرد مگر اینکه اشکال قبل از مالکیت رفع شود. در موارد بسیار بسیار نادر, اگر با بازرسی‌های جامع باز هم درآینده در سند هر گونه مشکلی از نظر مالکیت پیش بیاید, در صورت هر گونه اختلاف یا اشتباه ,شرکت بیمه به فرد مدعی زمین سریعا خسارت پرداخت کرده و در نهایت ملک شما فارغ از هر گونه ادعایی است.

قانون اساسی آمریکا بالاترین دستور حقوقی امریکا است و به دولت آمریکا اجازه غصب زمین, مگر در مواردی بسیار خاص که غصب برای منفعت عمومی باشد و پول آن تمام و کمال به شخص مالک پرداخت شود، نمیدهد.


 البته موارد دیگر بسیار استثنا غصب هم وجود دارد که وکیل شما میتواند به شما خاطر نشان کند, از جمله اگر ملک به طور سیستماتیک و با اطلاع مالک برای کارهای غیرقانونی مثل قماربازی‌های تجاری بدون جواز استفاده شود. 


💰مالیات سالانه : برای هر ملک (این شامل مالیات بر در آمد نمیشود) در ایالت کالیفرنیا مالیات سالانه ۱.۲% آخرین قیمت خرید ملک در سال خرید و یا ۱.۲% ازرش گذاشته شده بر ملک از طرف سازمان ارزشگذاری منطقه‌ای که ملک در ان واقع است, در سالهای پس از خرید میباشد.