🇺🇸نکات اموزشی در امریکا 🇺🇸
🚔 تماس با پلیس 911 🚔


شماره ٩١١ در امریکا و کانادا و خیلی از کشورهای دنیا شماره تماس با پلیس و اتش نشانی و امبولانس است .  شما بعد از تماس با این شماره بین ۵ تا ۱۰ دقیقه حضور پلیس را مقابل منزل خود خواهید دید ! حتی اگر یک کلمه هم حرف نزنید و قطع کنید !!!

شما اگر با این شماره در امریکا  تماس بگیرید نیازی نیست صحبت کنید ؟!! چون فقط ٥ دقیقه بعد اتش نشانی و پلیس و امبولانس همزمان از طریق رد یاب ماهواره بدون اینکه حرفی زدی باشید مقابل منزل شما هستند !!

خواندن این مطلب به همه توصیه میشود. پست کامل و جامعی در مورد استفاده از 911 برای تماس با پلیس. 

همونطور که اطلاع دارید چنانچه عمدا یا سهوا به اشتباه شماره پلیس را در امریکا بگیرید، برای خود دردسر بزرگی درست کرده اید. و متحمل پرداخت جریمه سنگینی خواهید شد . زیرا پلیس امریکا به چند دلیل ممکن است پیگیر تماس شما بشود. حتی اگر توضیح بدهید که عمدی در کار نبوده، باز هم باید پلیس را قانع کنید. زیرا:
۱. پلیس فرض را بر این میگذارد که فرد تماس گیرنده ممکن است تهدید شده باشد و به همین دلیل تماس را انکار کند.
۲. ممکن است فرد تماس گیرنده در شرایط مناسب پاسخگویی نباشد.
۳. اگر به شوخی یا عمد تماس گرفته باشید باید جریمه سنگینی به پلیس پرداخت کنید. زیرا پلیس وظیفه خطیر پاسبانی از جان و مال انسانها را به عهده دارد و تماس بی جای شما ممکن است خللی در کار آنها وارد ساخته و یک نفر را که به کمک نیاز دارد پشت خط نگه دارد. 

پویا منصفی تهرانی