ویزای EB1  امریکا چیست ؟از شاخه ویزاهای کاری مهاجرتی است .


این ویزا یک نوع ویزای مهاجرتی ،برای خارجی هایی است که از یک توانایی خاص و ویژه برخوردار هستند. این توانایی می تواند در زمینه های علوم تجربی، هنر، آموزش و پرورش، بازرگانی و یا ورزشی باشد. همگونی برای این نوع ویزاها بسیار بالا است و بیشتر برای کسانی است که بتوانند ثابت کنند آنها جزو معدود کسانی هستند که این نوع مهارات را دارند.

بهترین و ساده ترین راه برای اثبات این موضوع این است که ازشما بخاطر داشتن این مهارت خاص، یک مرکز بین المللی تجلیل کرده باشد.

داشتن چنین مدرکی که مهارت شما را اثبات کند، به سختی به دست میاید و هر کسی نمی تواند چنین مدرکی ارائه دهد. راهای دیگری وجود دارد که شما بتوانید این مهارت خود را ثابت کنید،

مثل داشتن مدارکی پائین تر از آنچه عنوان شد که ثابت کند شما مدرک و یا جایزه ارزنده ای درسطح کشوری و یا بین المللی برده اید، مقاله های منتشر شده در مورد شما و مهارت شما توسط انتشارات معتبر و یا مدارکی که ثابت کند که شما عضو هیأت داوران برای یک پاداش بزرگ بوده اید.

برای تقاضای این نوع ویزا نیازی به داشتن پذیرش کاری از داخل آمریکا نیست ، ولی شما باید نشان دهید که هدف شما از سفر به آمریکا کار کردن و مفید واقع شدن برای ایالت متحده است.


اخذگرین کارت ازطریق ویزای EB1 آمریکا شامل چه کسانی می شود ؟


این ویزا دارای شرایط متفاوتی می باشد که در ذیل به تفکیک به آنها اشاره شده است :

گروه اول: شامل کسانی می شود که دارای توانایی خارق العاده در زمینه های مختلف اعم از علم،هنر،ورزش،پژوهش ودیگر زمینه ها داشته و به صورت مکرر مورد تمجید و تمحید بین المللی قرار گرفته اند و می توانند مدارک لازم دال بر تایید این تشویق را ارائه دهند.


گروه دوم : شامل اساتید و پژوهشگران خبره ای می باشد که حداقل ۳ سال در رشته تخصصی خود تدریس و یا دارای سابقه پژوهشی می باشند.این گروه از متقاضیان باید در نظر داشته باشند که حداقل ۱ سال در یکی از دانشگاه های آمریکا انتقالی داشته و مشغول به تدریس یا پژوهش شده باشد.


گروه سوم : شامل مدیران خارجی می باشد که به آمریکا منتقل شده اند.این متقاضیان باید در نظر داشته باشند که حداقل ۳ سال قبل از اقدام می بایستی در یکی از موسسه هایی که در آمریکا کار می کنند ۱ بار استخدام شده باشند.