❓پناهنده کیست؟ 

پناهندگی به دو شاخه تقسیم می شود :

پناهندگی سیاسی و پناهندگی اجتماعی


پناهنده کسی است که به علت منطقی از بازگشت به کشور خود, به طور واقعی می‌هراسد,  و یا جانش در خطر خواهد افتاد و یا نمی خواهد به علت ترس از مشقات مواجه شدن با زندگی در چنین ترسی به کشور خود باز گردد. 


❓سوال: اگر کسی از پدر و مادر خود میترسد, میتواند پناهنده شود؟

معمولا خیر, ترس باید از   حکومت باشد, یا از عمال حکومت باشد یا از  کسی که به خاطر عدم توجه حکومت قادر به آزار و اذیت شدید باشد مثل همسر, قبیله, گنگ جرایم خیابانی سازمان یافته در کشور های شناخته شده, یا مثل کسانی که قربانی جنگهای داخلی شده اند, مثل آوارگان سوری.گر چه در فارسی برای این واژه تنها یک کلمه به کار برده اند اما ما میتوانیم پناهنده و پناه جو را برای توضیح مبحث از هم جدا کنیم, هم چنان که در زبان انگلیسی جدا هستند. ❗️توجه: پناه جو باید از کشورسوم در خواست پناهندگی کند. پناهنده ولی باید در خاک آمریکا حضور داشته باشد. اگر با در خواست پناهندگی یا پناهجویی موافقت شود, شخص درنهایت میتواند کارت_سبز آمریکا را دریافت, و حتی بعدا شهروند آمریکا شود.


پرونده های پناهندگی آسان نیست. اگر شخص پناهنده به وکیلی مراجعه کند که اطلاعات اولیه راجع به اوضاع کشور را نداشته یا با فرهنگ و زبان شخص پناهنده یا پناهجو بیگانه باشد؛ رد پرونده در ابتدا توسط اداره مهاجرت کار پرونده را برای وکلای بعدی پرونده سختتر خواهد کرد.