⚖ هشدار_میراندا چیست؟

🎥 حتما در فیلمهاى هالیوودی مشاهده کرده اید که پلیس هنگام دستگیرى متهم عبارت زیر را بیان میکند:


‏“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you?”


ترجمه: شما حق دارید سکوت کنید. هر چه بگویید در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد.شما حق دارید که وکیل داشته باشید، اگر توانایی اختیار وکیل ندارید یک وکیل به صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد.آیا حقوقی را که برای شما قرائت شد متوجه شدید؟


اگر در امریکا و اروپا به هر دلیلی توسط پلیس بازداشت شدید تا امدن وکیل نباید هیچ حرفی بزنید . اگر شما وکیل ندارید بر اساس قانون دولت برای شما وکیل تسخیری ( رایگان ) معرفی می کند . از وکیل خود نترسید و همه چیز را به او بگوید . درست است که او وکیل دولت است و برای شما رایگان است ولی کاری بر علیه شما انجام نمی دهد و انچه در توانش است برای ازادی شما انجام خواهد داد . 

ممکن است پلیس به شما بگوید : راستش رو بگو و ما بهت کمک می کنیم ؟!!! باز هم زیر بار نروید و هیچ چیزی را امضا نکنید و به پلیس نگویید . ممکن است چند ضربه ای هم به شما بزند و شما را بترساند !!! اما هیچ چیز نگویید تا با وکیل خود مشورت نکردید .


پویا منصفی


اما ماجرا ی میراندا و سابقه تاریخی این قانون چیست؟


در سال۱۹۶۳ارنستو میراندا به جرم قتل و تجاوز دستگیر شد و دادستان فقط با تکیه بر اقرار او پس از دستگیری، میراندا را محکوم کرد. ولی سه سال بعد دیوان عالی این حکم را باطل اعلام کرد. به این دلیل که پیش از گرفتن اقرار به متهم توضیح داده نشده بود که: الف: می توانی با استفاده از حق سکوت به پرسشهای پلیس پاسخ ندهی. ب: می توانی درخواست وکیل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگیری. از آن پس پلیس آمریکا موظف شد که پس از دستگیری هر فردِ مظنون، هشدار میراندا را با صدای بلند برای او بیان کند. در غیر اینصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد و حتی میتواند منجر به آزادی متهم شود


هشدار میراندا حقی قانونی است که در امریکا و اکثر کشورهای جهان مطابق آن شخص بازداشت شده میتواند تا زمان حضور وکیلش به هیچ پرسشی از جانب پلیس پاسخ ندهد. همچنین وی حق دارد در تمام مراحل دادرسی وکیلی برای خود داشته باشد.